Preventie- en veiligheidscontroles naadloos opvolgen

preventie en veiligheid
Ben jij op de hoogte van elke bestelling en levering van risicoproducten?
Met orderflow kan je:
  • Een inventaris aanleggen met een fiche per toestel of product.
  • Producten annoteren met een risicoprofiel: A (geen risico) tot C (altijd risicovol).
  • De preventieadviseur automatisch betrekken bij het aanvragen van een offerte, het opstellen van de bestelbon en de indienststelling bij levering of bij elke andere bon naar keuze.
  • Rapporteren over de risicoproducten en hun locatie.
  • Rapporteren van alle nieuwe producten zodat de preventieadviseur die kan opvolgen en controleren.
Integreer preventie in de aankoopprocedure, controleer vooraf je aankopen en vermijd potentieel gevaarlijke situaties.

Stel je volledig in orde met de wetgeving (KB 27 maart 1998 artikel 8 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers)

  • Identificeer risicovolle producten
  • Kies het gepaste risicoprofiel
  • Evalueer risico's door bestelbonnen maar ook leveringen en offertes na te kijken en te valideren.

 

Demonstratiefilmpje

Hier tonen we hoe preventieadviseurs betrokken kunnen worden in het orderproces: meer bepaald hoe preventieadviseurs bestellingen controleren, technische bijlagen per product bijhouden, rapporteren over bestaande producten, en nieuwe producten opvolgen.

Orderflow maakt het verschil

De overheid vraagt van elke school om een correcte aankoopprocedure uit te werken, de inventaris op te volgen en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen rond preventie en veiligheid. Orderflow ondersteunt al deze aspecten, onafhankelijk van het schooltype (ASO, BSO, TSO en DSO).