Aankoopprocedure

Aankoopproces
Volgt elke bestelling keurig jullie aankoopprocedure?
Met orderflow kan je:
  • Duidelijk de bevoegdheden en verantwoordelijkheden afbakenen
  • Interne controles waarborgen
  • In acht nemen van de noodzakelijke functiescheidingen
  • De aankoopprocedure 100% op maat van jullie werking configureren
Verzeker je dat bestellingen van goederen en diensten enkel kan gebeuren door een geautoriseerde persoon en dat de selectie van leveranciers volgens objectieve maatstaven verloopt

Stel je volledig in orde met de richtlijnen van je Raad van Bestuur, van bedrijfsrevisoren en van de onderwijsinspectie

  • Ontwerp je procedure met zelf gekozen bontypes
  • Bouw interne controles in voor de directie en preventie adviseurs
  • Deel verantwoordelijkheden uit aan je leerkrachten, aankopers en bestellers

 

Demonstratiefilmpje

Hier tonen we hoe je een eigen aankoopproces in orderflow opbouwt en vervolgens gebruikt.

Orderflow maakt het verschil

De overheid vraagt van elke school om een correcte aankoopprocedure uit te werken, de inventaris op te volgen en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen rond preventie en veiligheid. Orderflow ondersteunt al deze aspecten, onafhankelijk van het schooltype (ASO, BSO, TSO en DSO).